Aydınların Sefaleti

Selçuk Ş. POLAT

22 Ekim 2019
Aydınların Sefaleti

İştirakçi Hilmi’nin liderliğini yaptığı ve uğruna öldürüldüğü mücadelesine 100 yıl sonra dönüp baktığımızda acı bir gerçekle karşılaşıyoruz. Dönemi belirleyen iki hâkim sınıf partisinden biri olan Hürriyet ve İhtilaf Fırkası (H.İ.F.) ve onun devamı niteliğinde ki partileri (DP, AP, ANAP, AKP) demokrat olarak düşünen aydınlarımızın utanç verici oranda artmasının bu partiyle olan yakın ilişkisini tespit etmiş bulunuyorum.

İdris Küçükömer, “Türkiye’de sağ sol, sol da sağdır.” demiş olmasının arka planında iki gerçek yatmaktadır.

Birinci neden, kendine ‘sol’ diyen ulusalcı (Geç Kalmış Ulusalcı demek daha doğru), ırkcı ve devletçi parti İttihat ve Terakki Fırkası’nın, Ermeni, Rum ve diğer halkları katletmesi ve yarattığı şiddet sarmalından kurtulmak için yüzbinlerce insanı Türkleştirmiş ve Müslümanlaştırmış olmasıdır. Geç Kalmış Uluslaşma Sürecinin* kaçınılmaz bir sonucu olarak ortaya çıkan bu terör, milyonlarca Müslümanlaştırılmış-Türkleştirilmiş Ermeni-Rum ve diğer halktan kişilerin sığınacak bir liman aramasına yol açmış ve onlar da gidip rakip parti Hürriyet ve İhtilaf Fırkası’nı koşulsuz desteklemeye yöneltmiştir. Katıldıkları egemen sağ parti H.İ.F’in ise, sarıldıkları bir yılan olduğunu o günkü koşullarda düşünemezlerdi.

İkinci neden: İştirakçi Hilmi’nin Osmanlı Sosyalist Parti’sinin H.İ.F ile olan sıcak ilişkisi ve düşünsel paralelliğidir.

İşte aydınlarımızın belli bir kesiminin (ki bunlar emekçiler değil egemenlerin etkisindedirler) ‘yetmez ama evet’ politikasını üretmelerinin ve sağ partilerin demokrat olduğu yönünde bir algı oluşturmalarının arkasında yukarıdaki iki neden yatar. Zaten Yüzbinlerce müslümanlaştırılmış hazır seçmenin varlığı yani kitlelerin sağ partilere yönelmiş olması da bu algı için sosyal kanıt oluşturur.

Fakat AKP ile birlikte bu yanılgı da sona ermiş bulunuyor. Örneğin Menderes 27 Mayıs darbesiyle yıkılmış, Demirel de, 12 Marta ve 12 Eylül’de iktidardan uzaklaştırılmıştı. Sağın gerçek kimliği, kitleler açısından bu tarihsel dönemlerde tam anlamıyla ortaya çıkmamış, aksine mağdur pozisyona itilmişlerdir. Fakat AKP iktidarıyla birlikte sağ kesim, ilk defa bu kadar uzun ve gerçek kimliğiyle kitlelerin karşısında yer alıyor. Yani İ. Küçükömer’in’ söylediği gibi sağ, artık ‘sol’ değil, acımasızlığı, ikiyüzlülüğü, anti sosyalliği, kıyıcılığı, talancılığı, hırsızlığı, ahlaksızlığı, yalancılığı, cehaleti, korkaklığı ve sevgisizliğiyle gerçek sağdır. Daha da önemlisi; egemen sağ, bugüne kadar egemen ‘sol ile kayıkçı kavgası yaparak bugünlere gelmiştir. Fakat şimdi hem AKP, hem de CHP, sınıf mücadelesinin dayatmaları sonucu bu oyunu daha fazla oynayamamakta, gizli ve açık işbirliğine girerek bu tarihsel gizli işbirliği modelini yırtıp atmış bulunmaktadırlar. İşte Jön Türklerin ‘sol’ kanadını oluşturan İttihat ve Terakki Cemiyeti ve CHP, bu akımın (yani yukardan aşağı uluslaşmanın) ülkemizdeki en tipik temsilcisi ve öncüsü olmakla birlikte, bu toplum mühendisliğine karşıymış gibi demokratlık taslayan sağ kesim de, artık AKP ile birlikte bu iddiasını sürdüremez duruma gelmiştir. Ermeni ve Rum halkın kanlı tasfiyesi, aydınlarda oluşan sağ partileri ‘sol’ olarak değerlendirme nedenlerini açıklamakta sanırım yeterlidir. Aydınlar da sonuç olarak, halkların mağduriyetine sahip çıktığını beyan eden bu koyun postuna bürünmüş sağ partilerin limanına demir atmışlardır. Sağ partilerin gerçek yüzünü; zamanında tam bilince çıkartılmamışta olsa, DP’nin Vatan Cephesinde, Meclis Tahkikat Komisyonlarında, AP’nin Milliyetçi Cephesinde, Yoldaşlarımızın idamında, suikastlarda, katliamlarda görebiliriz. Fakat gelinen aşamada artık kimsenin itiraz edemeyeceği bir gerçek ortadadır: Ak Parti’nin yaptığı katliam vb. eylemler, hırsızlık, yolsuzluk ve ahlaksızlıklar vb.

Aydınlarımızın başka bir kesimi de (ki bunlar da egemen sınıfın uydusudurlar), İttihatçı geleneğin devamı niteliğinde olan ve onun devlet kimliğini-refleksini en iyi ifade eden Anti-Ermeni-Rum-Kürt vb. saplantı içinde olan Ordunun ve Ergenekon’un yanında yer almıştır. Bu yer alışta da, bu defa, sahte de olsa aydınlanma, cumhuriyet gibi değerler etkili olmuştur. CHP’ye yakın aydınlar bu blok içerisindedir. Fakat içinde bulunduğumuz tarihsel anda CHP Yönetimi, tabanında ki ciddi Alevi, ilerici birikim nedeniyle rolünü dikkatli ve sinsice oynamaktadır. Aslında CHP Yönetimi de, tüm dikkatine rağmen, tıpkı AKP’nin sağı deşifre etmesi gibi, oda, devletçi egemen ‘sol’un gerçek kimliğini yansıtan uygulamalar içine girmek zorunda kalmaktadır. CHP’nin, AKP’nin ulusal düzeydeki tüm anti-demokratik politikalarını desteklemesi boşuna değildir. Tıpkı 1972 de arkadaşlarımızın idamını isteyen sağ partilerin önerisini mecliste destekledikleri gibi. Sorun; tıpkı İttihatçı teröründen dolayı sağ partiye sığınmış kadim halklar gibi, gericilikten, İrticai güçlerden kaçan Alevi, Cumhuriyetçi kitleler ve Aydınlar da, İttihatçı CHP’nin limanına sığınmışlardır. Etnik kökenli siyasi felaketin yanında, CHP iktidarının İşçi sınıfı ve köylülük için ekonomik ve sosyal çözümler üretememesinin de, emekçi kitlelerin sağ partilere yönelmesinde belirleyici bir rolü olduğunu bilmemiz gerekir.

Aydınları etrafımızda toplayacağımız güvenilir, sağlam, kitlesel ve gelişmiş ideolojik bir hareketin ortaya çıkmasının objektif şartları oluşuyor diyebilirim. Aydınlarımız tarafından bir aydın gibi önceden görerek olmasa da, bu iki limanın da güvenilir olmadığı yaşanarak öğrenilmiştir. Entelijansiyamızı bu anlamda yarı aydın olarak tanımlayabiliriz.

HDP içinde toplanan aydınlarımız, hem tutarlı ilericilerden hem de Marksist kesimlerden oluşmaktadır. Özellikle Marksist grup ve aydınlar, belki de nihai hedefe buradan ulaşacaklarını sanmaktadırlar. Fakat bu sanma ve düşünce biçimi, sadece mazlum bir halkın yanında olma gibi demokrat bir tavrın ötesine geçememektedir. Onlar da diğer aydınların yolunu izleyerek, farklı kulvarda da olsalar, HDP’nin siyasi güç limanına sığınmışlardır. Derin Devletin yarattığı terör ve baskılar, ileri çıkan aydınların öldürülmesi, bugüne kadar bir alternatif siyasi oluşumun çıkmasını engellemiştir. Fakat esas neden: aydınlarımızın yarı aydın olmanın o muhteşem gururu ile emekçi sınıflarla ilişki kurup, bu geleceğin limanına demir atma ve sığınma zahmetine girmemeleridir. Bu kompleks yenildiğinde ve bu limana demir atıldığında her şey yeni baştan yazılacak ve yaşanacaktır.

* Geç Kalmış Uluslaşma sürecinin en karakteristik özelliği şunlardır: burjuva sınıfın devrimci olduğu tarihsel dönemlerde, aşağıdan yukarı süreç içinde yani uzun zaman içinde kaynaşmış veya birlikte yaşayan etnik yapıların doğal birlikteliğiyle oluşan değil, geç kalmanın getirdiği telaşla-acillikle uluslaşmanın yukarıdan aşağı başlatılmasıdır. Buna toplum mühendisliği de diyebiliriz. Tıpkı Almanya-İtalya- İspanya ve Portekiz’in yüzyıl önce yaşadıkları gibi! Atatürk İktidarı da bu sürecin dışında değildir.

Yazarın Dİğer Yazıları

 1. 2.ci 'Allahın büyük lütfu' yaklaşıyor mu?
  RAND RTE’yi uyarmış: ordu içinde orta kademelerde bir potansiyel var aman dikkat et diye! Zaten Erdoğan da bu uyarıyı almış ki gerekli çalışmalara çoktan başlamış bile .. Orduyu önce Kürtlerle…
 2. Yüzbaşı İlyas Aydın: Devrimin iyileşmeyen yarası
  Bu yazıda, eti budu belli ve bir türlü belini doğrultamayan Türkiye devrimci hareketinden sadece İlyas Aydın örneğini vererek sol içi şiddetin saflarımızda açtığı yarayı sergilemeye çalışacağım.  Yüzbaşı İlyas Aydın, 1970’lerde…
 3. Ülkemizin sosyo-ekonomik, siyasi yapısı-1
  Bir yanda sosyal bir inancı savunan Alevi kesimlerle, onların kafasını kesmeyi arzu eden İslamcı teröristler aynı apartmanlarda ikamet ediyorlar. Ülkedeki bölünmüşlük sadece ilerici-gerici ekseninde seyretmiyor. İkinci büyük bölünmüş etnisite üzerinden…
 4. Kitleleri birleştiren iki güç: Demirtaş ve İmamoğlu
  Diktatörlüğe karşı olan bizler, bu iki liderin eksiklik ve kurumsal pozisyonlarını abartmadan, onların aidiyetlerini, ‘aşil topuklarını’ bilerek, İmamoğlu’nun ısrarlı ve ahkâm kesmeyen tavrını ve Demirtaş’ın seçimlerde izlediği ‘büyük tehlike için…
 5. Erdoğan nereye koşuyor?
  Erdoğan nereye koşuyor?
  24 Temmuz 2019
  Bu soruya doğru cevabı verebilirsek sanırım iktidarın geleceğini de az çok tahmin edebileceğiz. Erdoğan iktidarı, ekonomik kriziyle, siyasi alandaki terör severliğiyle, ideolojik düzeyde ortaçağ zihniyetiyle ve de örgütsel olarak her…
 6. Devrimci hareketin can alıcı sorunu
  Temel Demirer, son seçimde, boş oy atan Sibel Özbudun ve kendisinin tutumlarını açıklayan yazılarına yaptığım eleştiriye öfkeyle cevap vermiş. Öfke duygu demektir. Tartışmalarda bilgi ve mantık yerine duygular geçiyorsa, o…
 7. İmamoğlu'nun cesareti nereden geliyor?
  Niye seçime girip yasal gözükecek hileler ve atraksiyonlarla uğraşıyor ki? Kayyum atasın olsun bitsin! Demek ki bu oyunda karşılıklı güçler devrede. İşte bütün bunlar diktatörlüğümüzün Madein-NATO olduğunu gösteriyor. 23 Haziran,…
 8. CHP: umut mu yoksa çaresizlik mi?
  CHP ve sağ tabanının gözünü açacak olan ise, ekonomik ve siyasi kriz anıdır. Özellikle Erdoğan’ın iktidarı kaybetme korkusuyla CHP’ye yönelmesi örneğin CHP’li belediyelere Kayyum ataması vb. adımları bu kitleyi devrimci…
 9. Erdoğan'ın (ve AKP'nin) krılma noktaları ve HDP
  AKP’ye diş bileyen kendi seçmenini tüm anti-Kürtçü politikalarına rağmen Millet İttifakını desteklemeye yönlendiren HDP’nin bu hamlesi, sosyalist hareketlerin çok ötesinde bir gelişmişliğe işaret ediyor. Bu bölümde esas olarak AKP yani…
 10. Bidon Kafalılar ve Chape varya Chape
  Yukardaki başlık; ezilen, horlanan ve sömürülen kitlelerin bir araya gelmemesi için yürütülen kampanyanın şifresi. “Bidon kafalılar, cahiller, göbeğini kaşıyanlar, her yeri pisletenler” vb. ajitasyonlarla halkın bir kesimi aşağılanmakta ve bu…
 11. Allahsız Müslümanlar ve İslamcı Laikler -1
  Gelinen noktada toplum giderek diyalektik ikili bir kamplaşmaya doğru akmaktadır. Bir yanda milliyetçi-ulusalcı-İslamcılar diğer yanda kadınlar, emekçiler, Aleviler, Kürtler, aydınlar, ötekileştirilenler ve demokratlar. Ülkemizdeki toplumsal ırmak ne yazık ki yüz yıldır…
 12. Devrimci ve Sosyalist kamuoyuna
  68'liler Birliği Vakfı başkanının açıklamasına cevap: Devrimcilik ülkemizde ezilen halkların yanında olmak demektir; onların haklı ve meşru isteklerini desteklemek, acılarına ortak olmak ve onlara yapılan zulüm ve katliamlara karşı durmak…
 13. Normal ve anormal insan profili
  Diktatörlerin ilk işi, yargıyı yani az-çok çalışan vicdanı söküp atmaktır. Onun yerine kendi hastalıklı, monolitik beyninin ürettiği her kararı aynen onaylayan bir vicdan mekanizmasını yani vicdansızlığı ikame ederler.  İnsanda, davranışlarını,…
 14. Ya biat ya mevt ya da ortak hareket!
  İslami kurallar acımasız ve kesindir: ya biat ya da mevt.. İşte o noktaya hızla yaklaşıyoruz! Tehlike içinde olanlar: emekçiler, çalışanlar, seküler, laik ve modern yaşamdan yana olanlar, Kürtler, Aleviler, aydınlar ve diğerleri.…
 15. R.T. Erdoğan'ın 12 Eylül'lünün sonu mu?
  Erdoğan sınıf tahlilinden uzak, çıkarlarının ona verdiği içgüdüsel pragmatizimle, İsrail'le Ortadoğu'da işbirliğine girerek ABD’yi yumuşatmayı, Bharara’ya baskı yapmasını, Rusya'dan özür dileyerek hem ekonomik iyileşmeyi hem de Suriye politikasını ABD çizgisine…
 16. Türkiye'de sağ partilerin paradigması ve AKP'nin geleceği
  Eğer ekonomik istikrar bozulur veya Ergenekon ittifakı parçalanırsa bu güçler hiç tereddüt etmeden yeni bir sağ partiye doluşmakta tereddüt etmeyeceklerdir. Demek ki aşağıdan yukarı kitlelerin Erdoğan iktidarını alaşağı edeceği bir…
 17. Enseyi karartmak yok!
  Enseyi karartmak yok!
  5 Kasım 2015
  AKP ve Erdoğan’ın sonu, İslami cumhuriyet yolunda ki telaşlı ve yanlış adımları ile kendi içlerinde ki kurtçuklar ve ekonomik kriz vasıtasıyla olacaktır. Ama bu sonu hızlandıracak, dolayısıyla, bizim ihtiyacımız olan ise,…
 18. AKP'nin düşüş eğrisi
  Anketlerde AKP’ye oy vereceklerin oranı %40 civarında gösteriliyor. Fakat aynı halk, Başkanlık sistemini, Suriye politikasını ve diğer hükümet icraatlarını %70 civarında bir oy oranıyla kabul etmiyor. Bu da onun bir…
 19. Acıları Bal eyleyemeyen HDP'li bazı solcular
  RTE’nin anti-Kürt hamlesi, PKK’nın silahlı mücadelesinden daha çok Hükümete bakan verme vb. taktiklerle boşa çıkartılabilirdi. RTE ve AKP’ye göre HDP=PKK veya 'terörist' değil mi? 1 Kasım erken seçim Hükümetinde HDP’lilerin…
 20. 'Barış süreci' şimdi başlıyor
  Barış Blok çalışması, benzer terkibiyle ülkenin her yerinde toplanmalı ve ortak hareket imkânına kavuşmalıdır. --SAVAŞA KARŞI BARIŞ, ÖLÜME KARŞI YAŞAM başlığı altında yapılan toplantıya CHP, HDP milletvekilleri, SDP, SYKP, Halkevleri; KESK,…
 21. Var olan Sol’un iktidar olma potansiyeli ve şansı
  Türkiye de Marksist sol, esas olarak kendi geçmişiyle ve mirasıyla ilgilenmeyerek sırasıyla Sovyetler Birliği, Çin, Arnavutluk, Latin Amerika vb. kendi dışındaki güçlere yaslanarak güç olmaya çalıştı.. Nihat Ekinci’nin Diyarbakır Grup'da…
 22. Umuttan gerçeğe..
  Umuttan gerçeğe..
  7 Mayıs 2015
  1960'lı yılların başından itibaren Avrupa merkezli başlayıp tüm dünyayı kısa zamanda saracak olan anti-kapitalist içerikli etkin bir muhalefet, özellikle gençler arasında egemen olmaya başladı. İki kutuplu dünyada sosyalist deneyimlerin bir…
 23. Görünen köy: 2015 Genel Seçimi
  AKP, ekonomik veya anti-demokratik-anti-seküler bir krizle birlikte tümden buhar olacaktır. Fakat her koşul da iktidarı bırakmayacaktır. Bu nedenle iç savaşa hazırlandığını görmemiz gerekir. HDP barajı aşmakiçin Selahatin Demirtaş'ın yolunu izlemek…
 24. Sevgili Niyazi abi..
  Sevgili Niyazi abi..
  15 Ekim 2014
  "Zaman, kimlerin ölümsüzleştiğini, kimlerin daha nefes alırken havyar yiyip viski yudumlarken ölü bulunduğunu elbette çok yakında saptayacaktır" --Niyazi Ağırnaslı Selam olsun sana ve torunun Suphi gibi insanlığın koruyucularına! Senin nezdinde…
 25. 2014 Seçimlerinde rakamlar konuşuyor
  Sonuç, CHP lideri ve kurmaylarının seçimler ve ittifak stratejisindeki öngörüsüzlüklerinin bir ifadesidir. -AKP'ye daha önce akmış olan seküler yaşamdan yana olan oylar geri dönmektedir. 1-ERDOĞAN VE EKİBİ BÜYÜKŞEHİRLER VE KÜRT…
 26. Sosyal demokrasinin ayak sesleri...
  31 Mayıs Cumartesi saat 14.00 de Mersin Sanayi ve Ticaret Odası büyük salonunda KÜLTÜRLER ARASI DİYALOG ve BARIŞ İÇİNDE YAŞAMA "Farklı ama Eşit" başlığı altında bir panel düzenlendi. Paneli Başkan Ahmet…
 27. Post-devrim durumu ve seçimler
  Eğer yolunuzu kesen iki kişiden biri cüzdanınızı diğeri ise canınızı almak isterse elbette ki canınızı değil cüzdanınızı verirsiniz. Bu uzlaşma tarzını kitleler kendi anlayışına göre uygulayıp cebi delik perişanlar olarak…
 28. Algı yönetme sanatı ve yerel seçim tahmini*
  Kapitalist-emperyalist sistemde, ekonomiyi takip eden fakat dönüp tekrardan ekonomiyi ve sosyal hayatı düzenleyen politikada da gizlilik esasdı. İşte bu nedenlerle Cinayet, katliam, yasadışı elde edilen kar, devleti hortumlama, suiistimal vb.…
 29. Dev-Genç saymanı Ahmet Bozkurt'u uğurlarken..
  '69 sonundaki en büyük gelişme, 6. Filonun İzmir'e gelmesi ile başladı. Bunun üzerine Dev-Genç, militanlarının büyük bir kısmını İzmir'e yönlendirdi. Ankara'dan İzmir'e 6. filoyu protesto için giden militanların mola sırasında…
 30. Ülkede devrim değil, darbe durumu var
  Bugün ülkemize baktığımızda devrim koşullarının olmadığını, aksine darbe koşullarının hızla olgunlaştığını görüyoruz. Bana göre darbe durumu şöyle bir şey: YÖNETENLERİN ESKİSİ GİBİ YÖNETEMEDİKLERİ, YÖNETİLENLERİN DE BUGÜNKÜ GİBİ YAŞAMAK İSTEMEMELERİ HALİ.…
 31. Yerel seçimler öncesi HDP'ye çağrı
  İstanbul kent yönetimini almak hayal değildir. 28 yıl önce düşündüğüm projelerden biri şöyleydi: Önemli bir kentte yerel yönetimi alarak buradaki uygulama ve tarzımızla belki de dünyaya bile örnek olacak bir…
 32. Demokrasi paketi, Ergenekon ve tribün
  Demokratlaşma vb. paketler ile Ergenekon vb. operasyonların ortak özelliği, öze dokunmamaları yani kenardan dolaşıp puan alma stratejisini uyguluyor olmalarıdır. Örneğin: Ergenekon davasında yargılananların hiçbirisi yaptıkları veya organize edip sorumluluk taşıdıkları…
 33. Rojeveye Ağıtı ve Destanı
  Çoğunlukla aynı milliyetten hakların yaşadığı bir coğrafyanın belli bir bölgesi özel bir isimle adlandırılmaya başlanmışsa orada 'farklı şeyler' yaşanıyor demektir. Suriye'nin kuzeyi, Batı Kürdistan deği, ama Rojava.. Dünyanın gözlerini kapadığı…
 34. Düşük Yoğunluklu Barış*
  Devletin barış yapabilmesi, bunu kalıcı ve demokratik kılabilmesi için Milli Siyaset Belgesi'ni kaldırması ve bu Anayasaya bağlı olarak kurulmuş tüm legal ve yarı legal örgütlenmeleri fesih etmesi gerekir. Bu açıdan…
 35. Türk Gladyosu Barış Masasına oturmak istiyor
  Paris'te 3 devrimci kadının öldürülmesi, Sinop, Samsun ve Hatay illerinde Ergenekon Milis Güçlerinin hareketliliği, bize iki noktanın altını çiziyor: Birincisi, Türk Gladyosunun Bölge Başkanlığının olduğu 3 il gerçeğini ve İkincisi…

ANALİZ

ANALİZSon HDP Operasyonu ve Muhalefet / Mehmet Özgen

Son HDP Operasyonu ve Muhalefet / Mehmet ÖzgenHDP'nin 2014-2015 MYK'sı tutuklandı.. Saraydan talimat alan savcının gerekçesi Kobani protestolarına dayanıyor.…