Erdoğan'ın (ve AKP'nin) krılma noktaları ve HDP

Selçuk Ş. POLAT

12 Mart 2019
Erdoğan'ın (ve AKP'nin) krılma noktaları ve HDP

AKP’ye diş bileyen kendi seçmenini tüm anti-Kürtçü politikalarına rağmen Millet İttifakını desteklemeye yönlendiren HDP’nin bu hamlesi, sosyalist hareketlerin çok ötesinde bir gelişmişliğe işaret ediyor.

Bu bölümde esas olarak AKP yani Erdoğan iktidarını ele alacağım.

Öncelikle iki partinin de geçmişlerine bakmak gerekiyor.

AKP, sırasıyla şu partilerin devamıdır: Hürriyet ve İhtilaf Fırkası-Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası-Serbest Cumhuriyet Fırkası- Demokrat Parti- Adalet Partisi- Anavatan Partisi. Bunlara gerici ve sağcı diyoruz.

CHP ise, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin devamıdır. Bu partiye de ulusalcı, milliyetçi diyebiliriz.

AKP’ye siyasi dedelerinden 3 siyasi çizgi miras kalmıştır: 1-) İslamcılık ve Osmanlıcılık; 2-) Mandacılık; 3-) İttihat ve Terakki Hükümetinin 1915 de yarattığı toplumsal kıyımda zorla Müslümanlaştırılmış ve Türkleştirilmiş milyonları kazanmak için Atatürkçü ‘Sol’a ve devletçi-ulusçuluğa karşı GÖRÜNÜŞTE azılı düşmanlık. Demokrat, Adalet isimleri boşuna alınmamıştır. 1950 DP iktidarı ile Sağ, geçmişin intikamını alma ve geçmişi hortlatma startını vermiştir diyebiliriz. İntikama neden olan, Sultanlığın, hilafetin yıkılması ve Cumhuriyetin ilanıdır.

Görüldüğü gibi İslamcılık-hilafet ve Mandacılık, sağ muktedirlerin ana eğilimleridir. Fakat CHP, siyasi dedelerinin yaptığı 1915 kıyımı sonucu ülkede kalan mağdurları kazanacak yerde, onları sağın kucağına itmiştir. Yukarıda sıralanan sağ partilerin muazzam kitle desteğinin arkasında Osmanlıcı ve İslamcıların yanında esas büyük nicelik destek bu mağdurlar tarafından verilmiştir. Ne varki AKP(veya Erdoğan), geçmişinden 2013 yılı itibariyle yukarıda sıraladığım üçüncü maddeyi ilga ederek ayrılmıştır. Bu kırılmanın başlangıcıdır. Halbuki 100 yıl boyunca sağ partiler bunun sayesinde derin devletin temsilcileriyle açıktan gözükmeyerek, onlara karşı adaleti sağlayacakları algısını İslamlaştırılmış mağdur kitlelerin gözünde sağlayabiliyorlardı. Hâlbuki kontr gerillayla işbirliği yapıp 6-7 Eylül olaylarını organize edenler onlardı. H. Dink ve diğer aydınların katledilmesinde veya katillerine kol kanat gerilmesinde diğerleri gibi onların da parmağı vardı. Tıpkı 19 Aralık cezaevi katliamını düzenleyen Ecevit iktidarı gibi.

RTE ve Partisi, atalarının titizlikle korudukları bir ilkeyi, iktidardan gitmekten ve yargılanmaktan korktukları için bir hamlede ortadan kaldırmıştı: yani derin devletle gizli sürdürülen ilişkiyi bırakıp açıktan işbirliğine gitmek zorunda kalmıştı. Çünkü ortada beka sorunu vardı. Onun içindir ki; Kürt halkıyla kurulan çözüm masası devrilmiş, partinin etrafında yalakalar, çıkarcılar, şeriatçılar ve hırsızlardan oluşan bir suçlular ordusu kalmış, 3. Maddeyi korumaya yeminli yeni parti kuruluşları hızlanmış, düne kadar birbirlerine küfreden Erdoğan ve Bahçeli ittifak kurmuş, derin devletin siyasi ayağı Perincek iktidarın açık savunucusu olmuş, mafya bozuntuları siyasi sahnede boy göstermeye başlamış, ahlaksızlık ve her alanda düzeysizlik siyasi tarz olmuştur vb.

Bir şey daha: İdris Küçükömer’in ‘bu ülkede sağ soldur, sol da sağdır’ tespitinin ne kadar boş olduğu da ortaya çıkmıştır.

HDP’NİN ÜLKE SİYASETİNDE GÖRÜLMEYEN HAMLESİ VE RTE’NİN İKİNCİ KIRILMA NOKTASI

Erdoğan iktidarı gördüğüm kadarıyla, NATO anlayışına uymak zorunda kaldığı cumhuriyetçilik oyununun sonuna gelmiş bulunuyor. Daha önceki siyasi krizleri, içte ve dıştaki terör taktikleriyle atlatan RTE, yeni dönemde hızla derinleşen ekonomik kriz ve de dışta ki başarısızlıkları nedeniyle ikinci kırılma noktasına doğru hızla ilerliyor.

Bu kırılmayı görünür yapan ve tetikleyen de, HDP’nin Türkiye siyasi mücadelesinde pek rastlamayan muhteşem hamlesidir: Güçlü olduğu iller dışında aday çıkarmayarak baş düşmanı yani herkesi yutacak olan canavarı köşeye sıkıştırmış durumda. AKP’ye diş bileyen kendi seçmenini tüm anti-Kürtçü politikalarına rağmen Millet İttifakını desteklemeye yönlendiren HDP’nin bu hamlesi, sosyalist hareketlerin çok ötesinde bir gelişmişliğe işaret ediyor. Her ne kadar Dersim özelinde izlediği (veya izlenmeye mecbur edildiği) taktiğinin tüm yanlışlığına rağmen bu hamlesi ülkemiz devrimci mücadelesinde ders olarak okutulacak bir gelişmişliğe ve zenginliğe işaret ediyor. Hele bir de, ortak hareketi bile beceremeyen Marx’ist grupların var olduğunu düşündüğümüzde HDP’nin bu taktiği daha da bir önem kazanıyor. Bu hamle, hem sağ ve ‘sol’ muktedirlerin ezberini bozmuş hem de cumhuriyetçilik oyununda gündemi belirleyen olmuştur. Erdoğan’ın saçmalamasına, CHP’yi hatta İYİ Parti’yi bile PKK ile işbirliği yaptığı türünden Nazi’leri kıskandıran bir propaganda yapmasına neden olan bu hamle, pratikte Cumhur ittifakının bir işe yaramaz hale gelmesini sağlamıştır. Dolayısıyla Millet ittifakını kazanan taraf yapan da işte bu bulunmaz sofistike taktiktir. Eğer bugün büyük şehirlerde Millet ittifakı kazanıyor, Cumhur ittifakı kaybediyor gözüküyorsa bunun nedeni HDP’nin bu stratejik siyasi zekâsı nedeniyledir. Umarım, kitleleri AKP ile HDP anlaşacak algısıyla yıllardır yönlendiren ulusalcı kesimin saf yurtsever taraftarları bu siyasi sonuçlardan gerekli dersleri çıkartır.

Anlaşılacağı gibi, İkinci kırılma anı 31 Martta ( tabi Rusya ve ABD ile olan ilişkilerinde de) düğümleniyor. BU durumda Erdoğan’ın önünde iki yol var sanırım: birincisi; seçim sonuçlarına ve yasal iktidar süresinin sonuna razı olmak, ya da; cozutmak. Bu ikinci şık ise birkaç türlü gelişebilir! İlki, seçimleri erteleyecek provokasyonları organize ederek; diğer bir adımda; tüm riski göze alarak, tüm hile ve baskıya rağmen Büyük Şehirleri alamadığı durumda (hatırlayın iktidarı da alamamış fakat hileler zinciri bunu sağlamıştı), seçimi aldığını, devlet güçlerinin desteğinde kendine bağlı mafyayı ve kadroları sokağa salarak ilan etmek; son alternatifi de, oyunun kurallarının dışına çıkarak cumhuriyeti askıya almak. Fakat belli bir sisteme bağlı ve onun kurallarına göre oynamak zorunda olduğundan bu sonuncuyu göstermelikte olsa yapması zor: Çünkü Nato size değil siz ona uymak zorundasınız.

Diğer yandan kitle hareketleri kendiliğinden gelişirse bu aşamada tüm tahminlerimiz altüst olabilir. Ayrıca kitleleri yatıştırma konusunda AKP’den çok CHP kurmaylarının daha etkili olacağından emin olabiliriz. İlginçtir ki mevcut zalimliğe karşı ekonomik krizde her hangi bir başkaldırı CHP veya HDP tabanından değil, sağ partilerin 100 yıldır yönlendirdiği kendi tabanlarından gelirse şaşmamak gerek. İşte o zaman onları Kürtler, küçük devrimci gruplar ve gerçek cumhuriyetçiler takip edecektir. İşte bu da, niteliği belli olmayan sonun geldiğinin resmidir. Hemen hemen her ilde yapılan canlı konuşmalardan da görüyoruz ki AKP’ye bugüne kadar oy verenler ciddi bir kararlılıkla muhalif tavırlar (tabi bazı iller hariç) içine giriyorlar. Bu da bizi şaşırtmıyor. Onları koyunlar olarak görme kolaycılığı gösteren her türden ‘Sol’’un buradan çıkaracağı dersler olmalıdır bence.

Bana göre AKP ve RTE’de ki bu kırılma anları, ekonomik krizin boyutuna göre bir gelişme göstereceğini de belirtmeliyim.

Son bölümde CHP ve Kılıçdaroğlu’nun profiline ve neler yapılması gerektiğine bakacağız.

Yazarın Dİğer Yazıları

 1. 2.ci 'Allahın büyük lütfu' yaklaşıyor mu?
  RAND RTE’yi uyarmış: ordu içinde orta kademelerde bir potansiyel var aman dikkat et diye! Zaten Erdoğan da bu uyarıyı almış ki gerekli çalışmalara çoktan başlamış bile .. Orduyu önce Kürtlerle…
 2. Yüzbaşı İlyas Aydın: Devrimin iyileşmeyen yarası
  Bu yazıda, eti budu belli ve bir türlü belini doğrultamayan Türkiye devrimci hareketinden sadece İlyas Aydın örneğini vererek sol içi şiddetin saflarımızda açtığı yarayı sergilemeye çalışacağım.  Yüzbaşı İlyas Aydın, 1970’lerde…
 3. Ülkemizin sosyo-ekonomik, siyasi yapısı-1
  Bir yanda sosyal bir inancı savunan Alevi kesimlerle, onların kafasını kesmeyi arzu eden İslamcı teröristler aynı apartmanlarda ikamet ediyorlar. Ülkedeki bölünmüşlük sadece ilerici-gerici ekseninde seyretmiyor. İkinci büyük bölünmüş etnisite üzerinden…
 4. Aydınların Sefaleti
  Aydınların Sefaleti
  22 Ekim 2019
  İştirakçi Hilmi’nin liderliğini yaptığı ve uğruna öldürüldüğü mücadelesine 100 yıl sonra dönüp baktığımızda acı bir gerçekle karşılaşıyoruz. Dönemi belirleyen iki hâkim sınıf partisinden biri olan Hürriyet ve İhtilaf Fırkası (H.İ.F.)…
 5. Kitleleri birleştiren iki güç: Demirtaş ve İmamoğlu
  Diktatörlüğe karşı olan bizler, bu iki liderin eksiklik ve kurumsal pozisyonlarını abartmadan, onların aidiyetlerini, ‘aşil topuklarını’ bilerek, İmamoğlu’nun ısrarlı ve ahkâm kesmeyen tavrını ve Demirtaş’ın seçimlerde izlediği ‘büyük tehlike için…
 6. Erdoğan nereye koşuyor?
  Erdoğan nereye koşuyor?
  24 Temmuz 2019
  Bu soruya doğru cevabı verebilirsek sanırım iktidarın geleceğini de az çok tahmin edebileceğiz. Erdoğan iktidarı, ekonomik kriziyle, siyasi alandaki terör severliğiyle, ideolojik düzeyde ortaçağ zihniyetiyle ve de örgütsel olarak her…
 7. Devrimci hareketin can alıcı sorunu
  Temel Demirer, son seçimde, boş oy atan Sibel Özbudun ve kendisinin tutumlarını açıklayan yazılarına yaptığım eleştiriye öfkeyle cevap vermiş. Öfke duygu demektir. Tartışmalarda bilgi ve mantık yerine duygular geçiyorsa, o…
 8. İmamoğlu'nun cesareti nereden geliyor?
  Niye seçime girip yasal gözükecek hileler ve atraksiyonlarla uğraşıyor ki? Kayyum atasın olsun bitsin! Demek ki bu oyunda karşılıklı güçler devrede. İşte bütün bunlar diktatörlüğümüzün Madein-NATO olduğunu gösteriyor. 23 Haziran,…
 9. CHP: umut mu yoksa çaresizlik mi?
  CHP ve sağ tabanının gözünü açacak olan ise, ekonomik ve siyasi kriz anıdır. Özellikle Erdoğan’ın iktidarı kaybetme korkusuyla CHP’ye yönelmesi örneğin CHP’li belediyelere Kayyum ataması vb. adımları bu kitleyi devrimci…
 10. Bidon Kafalılar ve Chape varya Chape
  Yukardaki başlık; ezilen, horlanan ve sömürülen kitlelerin bir araya gelmemesi için yürütülen kampanyanın şifresi. “Bidon kafalılar, cahiller, göbeğini kaşıyanlar, her yeri pisletenler” vb. ajitasyonlarla halkın bir kesimi aşağılanmakta ve bu…
 11. Allahsız Müslümanlar ve İslamcı Laikler -1
  Gelinen noktada toplum giderek diyalektik ikili bir kamplaşmaya doğru akmaktadır. Bir yanda milliyetçi-ulusalcı-İslamcılar diğer yanda kadınlar, emekçiler, Aleviler, Kürtler, aydınlar, ötekileştirilenler ve demokratlar. Ülkemizdeki toplumsal ırmak ne yazık ki yüz yıldır…
 12. Devrimci ve Sosyalist kamuoyuna
  68'liler Birliği Vakfı başkanının açıklamasına cevap: Devrimcilik ülkemizde ezilen halkların yanında olmak demektir; onların haklı ve meşru isteklerini desteklemek, acılarına ortak olmak ve onlara yapılan zulüm ve katliamlara karşı durmak…
 13. Normal ve anormal insan profili
  Diktatörlerin ilk işi, yargıyı yani az-çok çalışan vicdanı söküp atmaktır. Onun yerine kendi hastalıklı, monolitik beyninin ürettiği her kararı aynen onaylayan bir vicdan mekanizmasını yani vicdansızlığı ikame ederler.  İnsanda, davranışlarını,…
 14. Ya biat ya mevt ya da ortak hareket!
  İslami kurallar acımasız ve kesindir: ya biat ya da mevt.. İşte o noktaya hızla yaklaşıyoruz! Tehlike içinde olanlar: emekçiler, çalışanlar, seküler, laik ve modern yaşamdan yana olanlar, Kürtler, Aleviler, aydınlar ve diğerleri.…
 15. R.T. Erdoğan'ın 12 Eylül'lünün sonu mu?
  Erdoğan sınıf tahlilinden uzak, çıkarlarının ona verdiği içgüdüsel pragmatizimle, İsrail'le Ortadoğu'da işbirliğine girerek ABD’yi yumuşatmayı, Bharara’ya baskı yapmasını, Rusya'dan özür dileyerek hem ekonomik iyileşmeyi hem de Suriye politikasını ABD çizgisine…
 16. Türkiye'de sağ partilerin paradigması ve AKP'nin geleceği
  Eğer ekonomik istikrar bozulur veya Ergenekon ittifakı parçalanırsa bu güçler hiç tereddüt etmeden yeni bir sağ partiye doluşmakta tereddüt etmeyeceklerdir. Demek ki aşağıdan yukarı kitlelerin Erdoğan iktidarını alaşağı edeceği bir…
 17. Enseyi karartmak yok!
  Enseyi karartmak yok!
  5 Kasım 2015
  AKP ve Erdoğan’ın sonu, İslami cumhuriyet yolunda ki telaşlı ve yanlış adımları ile kendi içlerinde ki kurtçuklar ve ekonomik kriz vasıtasıyla olacaktır. Ama bu sonu hızlandıracak, dolayısıyla, bizim ihtiyacımız olan ise,…
 18. AKP'nin düşüş eğrisi
  Anketlerde AKP’ye oy vereceklerin oranı %40 civarında gösteriliyor. Fakat aynı halk, Başkanlık sistemini, Suriye politikasını ve diğer hükümet icraatlarını %70 civarında bir oy oranıyla kabul etmiyor. Bu da onun bir…
 19. Acıları Bal eyleyemeyen HDP'li bazı solcular
  RTE’nin anti-Kürt hamlesi, PKK’nın silahlı mücadelesinden daha çok Hükümete bakan verme vb. taktiklerle boşa çıkartılabilirdi. RTE ve AKP’ye göre HDP=PKK veya 'terörist' değil mi? 1 Kasım erken seçim Hükümetinde HDP’lilerin…
 20. 'Barış süreci' şimdi başlıyor
  Barış Blok çalışması, benzer terkibiyle ülkenin her yerinde toplanmalı ve ortak hareket imkânına kavuşmalıdır. --SAVAŞA KARŞI BARIŞ, ÖLÜME KARŞI YAŞAM başlığı altında yapılan toplantıya CHP, HDP milletvekilleri, SDP, SYKP, Halkevleri; KESK,…
 21. Var olan Sol’un iktidar olma potansiyeli ve şansı
  Türkiye de Marksist sol, esas olarak kendi geçmişiyle ve mirasıyla ilgilenmeyerek sırasıyla Sovyetler Birliği, Çin, Arnavutluk, Latin Amerika vb. kendi dışındaki güçlere yaslanarak güç olmaya çalıştı.. Nihat Ekinci’nin Diyarbakır Grup'da…
 22. Umuttan gerçeğe..
  Umuttan gerçeğe..
  7 Mayıs 2015
  1960'lı yılların başından itibaren Avrupa merkezli başlayıp tüm dünyayı kısa zamanda saracak olan anti-kapitalist içerikli etkin bir muhalefet, özellikle gençler arasında egemen olmaya başladı. İki kutuplu dünyada sosyalist deneyimlerin bir…
 23. Görünen köy: 2015 Genel Seçimi
  AKP, ekonomik veya anti-demokratik-anti-seküler bir krizle birlikte tümden buhar olacaktır. Fakat her koşul da iktidarı bırakmayacaktır. Bu nedenle iç savaşa hazırlandığını görmemiz gerekir. HDP barajı aşmakiçin Selahatin Demirtaş'ın yolunu izlemek…
 24. Sevgili Niyazi abi..
  Sevgili Niyazi abi..
  15 Ekim 2014
  "Zaman, kimlerin ölümsüzleştiğini, kimlerin daha nefes alırken havyar yiyip viski yudumlarken ölü bulunduğunu elbette çok yakında saptayacaktır" --Niyazi Ağırnaslı Selam olsun sana ve torunun Suphi gibi insanlığın koruyucularına! Senin nezdinde…
 25. 2014 Seçimlerinde rakamlar konuşuyor
  Sonuç, CHP lideri ve kurmaylarının seçimler ve ittifak stratejisindeki öngörüsüzlüklerinin bir ifadesidir. -AKP'ye daha önce akmış olan seküler yaşamdan yana olan oylar geri dönmektedir. 1-ERDOĞAN VE EKİBİ BÜYÜKŞEHİRLER VE KÜRT…
 26. Sosyal demokrasinin ayak sesleri...
  31 Mayıs Cumartesi saat 14.00 de Mersin Sanayi ve Ticaret Odası büyük salonunda KÜLTÜRLER ARASI DİYALOG ve BARIŞ İÇİNDE YAŞAMA "Farklı ama Eşit" başlığı altında bir panel düzenlendi. Paneli Başkan Ahmet…
 27. Post-devrim durumu ve seçimler
  Eğer yolunuzu kesen iki kişiden biri cüzdanınızı diğeri ise canınızı almak isterse elbette ki canınızı değil cüzdanınızı verirsiniz. Bu uzlaşma tarzını kitleler kendi anlayışına göre uygulayıp cebi delik perişanlar olarak…
 28. Algı yönetme sanatı ve yerel seçim tahmini*
  Kapitalist-emperyalist sistemde, ekonomiyi takip eden fakat dönüp tekrardan ekonomiyi ve sosyal hayatı düzenleyen politikada da gizlilik esasdı. İşte bu nedenlerle Cinayet, katliam, yasadışı elde edilen kar, devleti hortumlama, suiistimal vb.…
 29. Dev-Genç saymanı Ahmet Bozkurt'u uğurlarken..
  '69 sonundaki en büyük gelişme, 6. Filonun İzmir'e gelmesi ile başladı. Bunun üzerine Dev-Genç, militanlarının büyük bir kısmını İzmir'e yönlendirdi. Ankara'dan İzmir'e 6. filoyu protesto için giden militanların mola sırasında…
 30. Ülkede devrim değil, darbe durumu var
  Bugün ülkemize baktığımızda devrim koşullarının olmadığını, aksine darbe koşullarının hızla olgunlaştığını görüyoruz. Bana göre darbe durumu şöyle bir şey: YÖNETENLERİN ESKİSİ GİBİ YÖNETEMEDİKLERİ, YÖNETİLENLERİN DE BUGÜNKÜ GİBİ YAŞAMAK İSTEMEMELERİ HALİ.…
 31. Yerel seçimler öncesi HDP'ye çağrı
  İstanbul kent yönetimini almak hayal değildir. 28 yıl önce düşündüğüm projelerden biri şöyleydi: Önemli bir kentte yerel yönetimi alarak buradaki uygulama ve tarzımızla belki de dünyaya bile örnek olacak bir…
 32. Demokrasi paketi, Ergenekon ve tribün
  Demokratlaşma vb. paketler ile Ergenekon vb. operasyonların ortak özelliği, öze dokunmamaları yani kenardan dolaşıp puan alma stratejisini uyguluyor olmalarıdır. Örneğin: Ergenekon davasında yargılananların hiçbirisi yaptıkları veya organize edip sorumluluk taşıdıkları…
 33. Rojeveye Ağıtı ve Destanı
  Çoğunlukla aynı milliyetten hakların yaşadığı bir coğrafyanın belli bir bölgesi özel bir isimle adlandırılmaya başlanmışsa orada 'farklı şeyler' yaşanıyor demektir. Suriye'nin kuzeyi, Batı Kürdistan deği, ama Rojava.. Dünyanın gözlerini kapadığı…
 34. Düşük Yoğunluklu Barış*
  Devletin barış yapabilmesi, bunu kalıcı ve demokratik kılabilmesi için Milli Siyaset Belgesi'ni kaldırması ve bu Anayasaya bağlı olarak kurulmuş tüm legal ve yarı legal örgütlenmeleri fesih etmesi gerekir. Bu açıdan…
 35. Türk Gladyosu Barış Masasına oturmak istiyor
  Paris'te 3 devrimci kadının öldürülmesi, Sinop, Samsun ve Hatay illerinde Ergenekon Milis Güçlerinin hareketliliği, bize iki noktanın altını çiziyor: Birincisi, Türk Gladyosunun Bölge Başkanlığının olduğu 3 il gerçeğini ve İkincisi…

ANALİZ

ANALİZSon HDP Operasyonu ve Muhalefet / Mehmet Özgen

Son HDP Operasyonu ve Muhalefet / Mehmet ÖzgenHDP'nin 2014-2015 MYK'sı tutuklandı.. Saraydan talimat alan savcının gerekçesi Kobani protestolarına dayanıyor.…