Post-devrim durumu ve seçimler

Selçuk Ş. POLAT

29 Mart 2014
Post-devrim durumu ve seçimler

Eğer yolunuzu kesen iki kişiden biri cüzdanınızı diğeri ise canınızı almak isterse elbette ki canınızı değil cüzdanınızı verirsiniz. Bu uzlaşma tarzını kitleler kendi anlayışına göre uygulayıp cebi delik perişanlar olarak yaşıyor ve Erdoğan gibilerin peşinden gidiyor. Ama biz devrimciler canımızı almak isteyeni etkisiz hale getirmek için yıllardır ölüp duruyoruz. Halk ise cüzdanını verip bu işten sıyırıyor. Dolayısıyla da yol kesenlerden bir türlü kurtulamıyoruz.

Devrim durumu Yüz yıl önce şöyle tarif ediliyordu: Yönetenlerin eskisi gibi yönetemedikleri, yönetilenlerinde eskisi gibi yönetilmek istememesi hali. Bu tanım doğrultusunda ülkemize baktığımızda görüyoruz ki, Hükümet ve Devlet aygıtı olarak Yönetenlerin eskisi gibi yönetemedikleri çok açık. Bu sadece AKP Hükumetinde değil devletin tüm birimlerinde, asker, polis ve sivil bürokraside tam bir felç durumu olduğunu görüyoruz. Son çıkan tapeleri dikkatlice izlediğinizde bu sonuca kolayca ulaşabiliyorsunuz. Özetle sıfır işkence yerine, karakol, cezaevi ve meydanlarda 3 sıfırlı işkence rakamlarına, komşularla sıfır sorun yerine komşu olsun olmasın tüm dost ve müttefik dedikleri ülkelerle sınırsız sorunlara ulaşmış bulunuyoruz.

15 Yıl önce Derviş aracılığıyla finans sektörünün dizginlenmesi ve şeriatçı sermayenin hayali ithalat ve ihracat, emlak satışları ve de uygun ihale koşulları vb. ile ülkemize çekilmesi sonucunda ekonomide egemenler için bir istikrar sağlandığı açık. Kriz belirtilerinin ufukta gözükmesine rağmen şimdilik yönetenlerin tek yönetebildikleri alan bu.
Fakat yine de; Köy ile kent, taşra ile şehir, merkez ile çevre, ötekileştirilmiş yoksullarla, ötekileştirilmiş zenginler, daha önemlisi twitir- miwitirle hiç ilgisi olmayanlarla twitirsiz yaşayamayacaklar arasındaki gerilim ve çelişkiler tüm hızıyla ivme kazanmaya devam ediyor.

Pekâlâ, yönetilenler eskisi gibi yönetilmek istiyorlar mı? Burada ise durum oldukça karışık. Devrimi yapacak olanlar eğer yönetilenlerse onların durumunu açıkça ortaya koymak zorundayız. Burada görüyoruz ki devrim durumu için ciddi hiçbir gelişme yoktur.

Yönetilenler her şeyden önce sandığa, oy vermeye, yani devletin cumhuriyet ilkelerine bağlıdırlar. Yani yönetilenlerin ezici bir çoğunluğu kendisini A, olmazsa B,C,D partilerinden birinin yönetmesini istemektedir. Dolayısıyla devrim için gerekli olan şartlardan en temel olanı ortadan kalkmıştır. Bu yüzdendir ki halkın bir kısmı Atatürk dönemini özlemekte (Yani eskisi gibi yaşamak istemekte) bir kısmı ise mevcut Hükumetin 2-3 yıl önceki yönetiminin hasreti içindedir. Belli bir kitle de Erdoğan'la birlikte yaşamak istemektedir. Bazıları da partilerinin seçim yoluyla iktidar olması hayali içindedirler.

Sonuçta yönetilenler arasındaki huzursuzluk ve istemezlik tamamen konjonktürel olup geçici bir dönem için geçerlidir. Yani sadece mevcut hükumetin değişmesini isteyen bir kitle var. Daha da çarpıcı olanı devletin hiçbir kurumu ve yapısına karşı bir istememezlik hali yoktur. Devletin işlediği 100 yıllık soygun, cinayet, ötekileştirme, doğayı talan etme, kadını aşağılama, suikast, linç, jenosit, pogrom vb. düzenlemelerine karşı hiçbir protesto durumu tespit edilememiştir. Yapılanlar ise tamamen lokaldir.
İşte ben bu duruma Post-Devrim Durumu diyorum.

SON GELİŞMELER VE SEÇİMLER
Önümüzdeki yerel, Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim öncesine baktığımızda Yönetenlerin ülkeyi eskisi gibi yönetemeyecekleri çok net olarak gözüküyor.

Bu ivmeyi tek düzeltecek gelişme: yönetenlerden Erdoğan'ın halktan özür dileyerek, herkesin Başbakanı olduğunu ilan etmesi ve iddiaları çürütecek tarafsız gözlemcileri devreye sokmasıdır. Devrimci aydınlar ve kitleler için bunun bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Geri bıraktırılmış, biçare ve kıstırılmış halk üzerinde yapacağı etki ise derin ve geniş bir boyutta olacaktır.

Menderes'in Vatan cephesi (İnsanları tutuklayan Mecliste ki Tahkikat Komisyonları.), Demirel'in Milliyetçi Cephesinden sonra şimdi de Milli Cephe kurulması için büyük bir çalışma yürütülüyor. Eğer kutuplaşmalar bu yönde ilerlerse seçimler dâhil hiçbir düzeltme aygıtı bu durumu doğrultamayacak. Çünkü seçimlerin anti-demokratik* bir işleyişi içerdiğini görmemek için aptal olmak gerekir. Burada devreye girecek iki mekanizma var: Birincisi devrim, ikincisi de darbedir. Birincisi halktan, İkincisi ise CIA ve NATO'dan desteğini ve gücünü alır. Onun için Hükumetin bu iki gücü karşısına alarak sadece darbeyi hazırladığını bilmeliyiz. Halkı tümden karşısına alsa da bu halkın devrim yapacak hiçbir yapısal özelliği yok. Sadece İslami referansları ve kısmen de bazı devlet kurumlarını sorgulamakla meşgul. Daha ötesini yani çok şey bekleyenlerin hayal kırıklığını da bu seçimler de göreceğiz.

YOL HARİTASI İÇİN BAZI YOL VE YÖNTEMLER
Hükumetin, muhalefetin ve halkın gelişmeler karşısında izleyecekleri doğru yol ve yöntemler için aşağıdakilerini önerebilirim:

25 Mart bombası denen turp, torbadan çıkartıldı deniyor. Gerçekten de tüm toplumu ilgilendiren tapeler bunlar. Fakat bu son tepelerin de yanlış şekilde kullanılmasıyla en azından Ak Parti veya muhalefet tabanının stabilize edilmesinden başka bir işe yaramayacağı açık. Pekâlâ, doğru tarz ne olabilir? Bunu, ister AKP'li ister muhalefet eden olun cevaplayacak kişi sizsiniz! Eğer siz yolsuzluk, hırsızlık vb. bir iddia ve suçlama ile karşılaşırsanız ne yaparsınız? Sorunun üzerine mi yoksa sorunu sadece laflarla çürütmeye mi çalışırsınız? Örneğin ben Erdoğan'ın yerinde ve kendimden de emin olsam muhalefeti toplar onlara şu teklifi yapardım: " Bir komplo ile karşı karşıyayım. Sizden ortak bir komite kurarak bu iddiaların uluslararası tarafsız bir bilirkişi tarafından incelenip sonuçlarının tüm dünya tarafından bilinmesini istiyorum. Açıklanan sonucu şimdiden kabul ediyorum." Sanırım Ak partinin oyları %60'ları geçerdi. Tabi ki demokratik adımlar da bunu takip eder ve komployu kuranların deşifrasyona ve tasfiyesi de meşru ve yasal bir zemine oturmuş olurdu. İzlenen yol ise gördüğümüz gibi tam tersi.

Pekâlâ, muhalefet doğru bir tarz izliyor mu? CHP olarak baktığımızda bunu söylemek mümkün değil. Örneğin ben muhalefetin başı olsaydım tapeleri yayınlayıp onları dinletmekten ziyade Erdoğan'a ve diğer muhalefet liderlerine çağrı yaparak şunları söylerdim: " Gelin ortak bir komisyon kuralım. Uluslararası ve tarafsız bir kuruma giderek sorunun araştırılmasını talep edelim. Tapeler ve belgeler düzmece mi yoksa gerçek mi bunu kamuoyunun öğrenmesini sağlayalım. Açıklanan sonuçlara göre hareket edeceğimi şimdiden beyan ediyorum". Eğer CHP böyle bir yol izlemiş olsaydı ona olan eğilim önce artacak, tapeler doğru olursa da iktidar olacaktı. Erdoğan bu teklife yanaşmazsa da aynı başarıyı daha önceden ilan etmiş olacaktı. 17 Aralıktan bu yana bu kıymetli zaman harcanmış ve iş, bir kayıkçı dövüşü haline getirilmiştir. Buda, Erdoğan'ın izlediği yoldan yürümenin dışında bir şey değildir. Umalım da bu son iddialar doğru şekilde ele alınıp kitleler gerçeğe sadece gerçeğe ulaşabilsin. Yoksa biz devrimci aydınlar her şeyi 45 yıldır biliyoruz. Önemli olan halkın bu bilgi ve bilince ulaşmasıdır. Erdoğan eğer Ergenekon vb. güçlere karşı savaş verdiğini söylerken samimiyse yukarıdaki doğru yol ve yöntemi seçmek zorundadır. Tam tersi yolda ilerlediğine göre ortada gerçek ve doğru olan hiçbir şey yoktur. Önemli olan bunu halkın kavramasını sağlamaktır.

Şimdi de seçimler için bir öneri: Eğer yolunuzu kesen iki kişiden biri cüzdanınızı diğeri ise canınızı almak isterse elbette ki canınızı değil cüzdanınızı verirsiniz. Bu uzlaşma tarzını kitleler kendi anlayışına göre uygulayıp cebi delik perişanlar olarak yaşıyor ve Erdoğan gibilerin peşinden gidiyor. Ama biz devrimciler canımızı almak isteyeni etkisiz hale getirmek için yıllardır ölüp duruyoruz. Halk ise cüzdanını verip bu işten sıyırıyor. Dolayısıyla da yol kesenlerden bir türlü kurtulamıyoruz. Seçimlerde halk sanırım yine tercihini bu uzlaşma kültürüyle yaparak canını kurtarma yolunu seçecek. Seçimde sonuçlar ise; Gelişmelerin önemine bağlı olarak bundan önceki makalemde belirttiğim oranların %5-10 arasında aşağı ve yukarısı şeklinde olacağını düşünüyorum.

BİR DE NOT:
Eğer Kenan Evren ölürse. Cenazesine gidenleri iyi tespit edin. Çünkü bu saygı duruşuna sırf diplomasi ve devlet adabı gereği gittiğini söyleyenler bilin ki içinde ırkçı ve İslamcıların (Nakşi + Nurcu) olduğu ERGENEKON örgütüne Kırmızı Anayasa gereği üye olanlardır. İyi tanı onları. İleride lazım olacak.
_____________________________________
*Seçimlerdeki engelleri şöyle sıralayabilirim:
1- Adayların liderler tarafından belirlenmesi,
2- Liyakat sahibi adayların parası yoksa veya azınlık cemaatine mensupsa aday olmasının imkânsızlığı,
3- Seçmen kütükleri ve seçmen sandıklarında yapılan hileler,
4- Kadın, genç, engelli, Roman ve ötekileştirilmiş kişilerin aday seçilmesindeki engeller,
5- Baraj sistemlerinin var olması,
6- Parayla seçmen oylarının satın alınabilmesi.

 

Yazarın Dİğer Yazıları

 1. 2.ci 'Allahın büyük lütfu' yaklaşıyor mu?
  RAND RTE’yi uyarmış: ordu içinde orta kademelerde bir potansiyel var aman dikkat et diye! Zaten Erdoğan da bu uyarıyı almış ki gerekli çalışmalara çoktan başlamış bile .. Orduyu önce Kürtlerle…
 2. Yüzbaşı İlyas Aydın: Devrimin iyileşmeyen yarası
  Bu yazıda, eti budu belli ve bir türlü belini doğrultamayan Türkiye devrimci hareketinden sadece İlyas Aydın örneğini vererek sol içi şiddetin saflarımızda açtığı yarayı sergilemeye çalışacağım.  Yüzbaşı İlyas Aydın, 1970’lerde…
 3. Ülkemizin sosyo-ekonomik, siyasi yapısı-1
  Bir yanda sosyal bir inancı savunan Alevi kesimlerle, onların kafasını kesmeyi arzu eden İslamcı teröristler aynı apartmanlarda ikamet ediyorlar. Ülkedeki bölünmüşlük sadece ilerici-gerici ekseninde seyretmiyor. İkinci büyük bölünmüş etnisite üzerinden…
 4. Aydınların Sefaleti
  Aydınların Sefaleti
  22 Ekim 2019
  İştirakçi Hilmi’nin liderliğini yaptığı ve uğruna öldürüldüğü mücadelesine 100 yıl sonra dönüp baktığımızda acı bir gerçekle karşılaşıyoruz. Dönemi belirleyen iki hâkim sınıf partisinden biri olan Hürriyet ve İhtilaf Fırkası (H.İ.F.)…
 5. Kitleleri birleştiren iki güç: Demirtaş ve İmamoğlu
  Diktatörlüğe karşı olan bizler, bu iki liderin eksiklik ve kurumsal pozisyonlarını abartmadan, onların aidiyetlerini, ‘aşil topuklarını’ bilerek, İmamoğlu’nun ısrarlı ve ahkâm kesmeyen tavrını ve Demirtaş’ın seçimlerde izlediği ‘büyük tehlike için…
 6. Erdoğan nereye koşuyor?
  Erdoğan nereye koşuyor?
  24 Temmuz 2019
  Bu soruya doğru cevabı verebilirsek sanırım iktidarın geleceğini de az çok tahmin edebileceğiz. Erdoğan iktidarı, ekonomik kriziyle, siyasi alandaki terör severliğiyle, ideolojik düzeyde ortaçağ zihniyetiyle ve de örgütsel olarak her…
 7. Devrimci hareketin can alıcı sorunu
  Temel Demirer, son seçimde, boş oy atan Sibel Özbudun ve kendisinin tutumlarını açıklayan yazılarına yaptığım eleştiriye öfkeyle cevap vermiş. Öfke duygu demektir. Tartışmalarda bilgi ve mantık yerine duygular geçiyorsa, o…
 8. İmamoğlu'nun cesareti nereden geliyor?
  Niye seçime girip yasal gözükecek hileler ve atraksiyonlarla uğraşıyor ki? Kayyum atasın olsun bitsin! Demek ki bu oyunda karşılıklı güçler devrede. İşte bütün bunlar diktatörlüğümüzün Madein-NATO olduğunu gösteriyor. 23 Haziran,…
 9. CHP: umut mu yoksa çaresizlik mi?
  CHP ve sağ tabanının gözünü açacak olan ise, ekonomik ve siyasi kriz anıdır. Özellikle Erdoğan’ın iktidarı kaybetme korkusuyla CHP’ye yönelmesi örneğin CHP’li belediyelere Kayyum ataması vb. adımları bu kitleyi devrimci…
 10. Erdoğan'ın (ve AKP'nin) krılma noktaları ve HDP
  AKP’ye diş bileyen kendi seçmenini tüm anti-Kürtçü politikalarına rağmen Millet İttifakını desteklemeye yönlendiren HDP’nin bu hamlesi, sosyalist hareketlerin çok ötesinde bir gelişmişliğe işaret ediyor. Bu bölümde esas olarak AKP yani…
 11. Bidon Kafalılar ve Chape varya Chape
  Yukardaki başlık; ezilen, horlanan ve sömürülen kitlelerin bir araya gelmemesi için yürütülen kampanyanın şifresi. “Bidon kafalılar, cahiller, göbeğini kaşıyanlar, her yeri pisletenler” vb. ajitasyonlarla halkın bir kesimi aşağılanmakta ve bu…
 12. Allahsız Müslümanlar ve İslamcı Laikler -1
  Gelinen noktada toplum giderek diyalektik ikili bir kamplaşmaya doğru akmaktadır. Bir yanda milliyetçi-ulusalcı-İslamcılar diğer yanda kadınlar, emekçiler, Aleviler, Kürtler, aydınlar, ötekileştirilenler ve demokratlar. Ülkemizdeki toplumsal ırmak ne yazık ki yüz yıldır…
 13. Devrimci ve Sosyalist kamuoyuna
  68'liler Birliği Vakfı başkanının açıklamasına cevap: Devrimcilik ülkemizde ezilen halkların yanında olmak demektir; onların haklı ve meşru isteklerini desteklemek, acılarına ortak olmak ve onlara yapılan zulüm ve katliamlara karşı durmak…
 14. Normal ve anormal insan profili
  Diktatörlerin ilk işi, yargıyı yani az-çok çalışan vicdanı söküp atmaktır. Onun yerine kendi hastalıklı, monolitik beyninin ürettiği her kararı aynen onaylayan bir vicdan mekanizmasını yani vicdansızlığı ikame ederler.  İnsanda, davranışlarını,…
 15. Ya biat ya mevt ya da ortak hareket!
  İslami kurallar acımasız ve kesindir: ya biat ya da mevt.. İşte o noktaya hızla yaklaşıyoruz! Tehlike içinde olanlar: emekçiler, çalışanlar, seküler, laik ve modern yaşamdan yana olanlar, Kürtler, Aleviler, aydınlar ve diğerleri.…
 16. R.T. Erdoğan'ın 12 Eylül'lünün sonu mu?
  Erdoğan sınıf tahlilinden uzak, çıkarlarının ona verdiği içgüdüsel pragmatizimle, İsrail'le Ortadoğu'da işbirliğine girerek ABD’yi yumuşatmayı, Bharara’ya baskı yapmasını, Rusya'dan özür dileyerek hem ekonomik iyileşmeyi hem de Suriye politikasını ABD çizgisine…
 17. Türkiye'de sağ partilerin paradigması ve AKP'nin geleceği
  Eğer ekonomik istikrar bozulur veya Ergenekon ittifakı parçalanırsa bu güçler hiç tereddüt etmeden yeni bir sağ partiye doluşmakta tereddüt etmeyeceklerdir. Demek ki aşağıdan yukarı kitlelerin Erdoğan iktidarını alaşağı edeceği bir…
 18. Enseyi karartmak yok!
  Enseyi karartmak yok!
  5 Kasım 2015
  AKP ve Erdoğan’ın sonu, İslami cumhuriyet yolunda ki telaşlı ve yanlış adımları ile kendi içlerinde ki kurtçuklar ve ekonomik kriz vasıtasıyla olacaktır. Ama bu sonu hızlandıracak, dolayısıyla, bizim ihtiyacımız olan ise,…
 19. AKP'nin düşüş eğrisi
  Anketlerde AKP’ye oy vereceklerin oranı %40 civarında gösteriliyor. Fakat aynı halk, Başkanlık sistemini, Suriye politikasını ve diğer hükümet icraatlarını %70 civarında bir oy oranıyla kabul etmiyor. Bu da onun bir…
 20. Acıları Bal eyleyemeyen HDP'li bazı solcular
  RTE’nin anti-Kürt hamlesi, PKK’nın silahlı mücadelesinden daha çok Hükümete bakan verme vb. taktiklerle boşa çıkartılabilirdi. RTE ve AKP’ye göre HDP=PKK veya 'terörist' değil mi? 1 Kasım erken seçim Hükümetinde HDP’lilerin…
 21. 'Barış süreci' şimdi başlıyor
  Barış Blok çalışması, benzer terkibiyle ülkenin her yerinde toplanmalı ve ortak hareket imkânına kavuşmalıdır. --SAVAŞA KARŞI BARIŞ, ÖLÜME KARŞI YAŞAM başlığı altında yapılan toplantıya CHP, HDP milletvekilleri, SDP, SYKP, Halkevleri; KESK,…
 22. Var olan Sol’un iktidar olma potansiyeli ve şansı
  Türkiye de Marksist sol, esas olarak kendi geçmişiyle ve mirasıyla ilgilenmeyerek sırasıyla Sovyetler Birliği, Çin, Arnavutluk, Latin Amerika vb. kendi dışındaki güçlere yaslanarak güç olmaya çalıştı.. Nihat Ekinci’nin Diyarbakır Grup'da…
 23. Umuttan gerçeğe..
  Umuttan gerçeğe..
  7 Mayıs 2015
  1960'lı yılların başından itibaren Avrupa merkezli başlayıp tüm dünyayı kısa zamanda saracak olan anti-kapitalist içerikli etkin bir muhalefet, özellikle gençler arasında egemen olmaya başladı. İki kutuplu dünyada sosyalist deneyimlerin bir…
 24. Görünen köy: 2015 Genel Seçimi
  AKP, ekonomik veya anti-demokratik-anti-seküler bir krizle birlikte tümden buhar olacaktır. Fakat her koşul da iktidarı bırakmayacaktır. Bu nedenle iç savaşa hazırlandığını görmemiz gerekir. HDP barajı aşmakiçin Selahatin Demirtaş'ın yolunu izlemek…
 25. Sevgili Niyazi abi..
  Sevgili Niyazi abi..
  15 Ekim 2014
  "Zaman, kimlerin ölümsüzleştiğini, kimlerin daha nefes alırken havyar yiyip viski yudumlarken ölü bulunduğunu elbette çok yakında saptayacaktır" --Niyazi Ağırnaslı Selam olsun sana ve torunun Suphi gibi insanlığın koruyucularına! Senin nezdinde…
 26. 2014 Seçimlerinde rakamlar konuşuyor
  Sonuç, CHP lideri ve kurmaylarının seçimler ve ittifak stratejisindeki öngörüsüzlüklerinin bir ifadesidir. -AKP'ye daha önce akmış olan seküler yaşamdan yana olan oylar geri dönmektedir. 1-ERDOĞAN VE EKİBİ BÜYÜKŞEHİRLER VE KÜRT…
 27. Sosyal demokrasinin ayak sesleri...
  31 Mayıs Cumartesi saat 14.00 de Mersin Sanayi ve Ticaret Odası büyük salonunda KÜLTÜRLER ARASI DİYALOG ve BARIŞ İÇİNDE YAŞAMA "Farklı ama Eşit" başlığı altında bir panel düzenlendi. Paneli Başkan Ahmet…
 28. Algı yönetme sanatı ve yerel seçim tahmini*
  Kapitalist-emperyalist sistemde, ekonomiyi takip eden fakat dönüp tekrardan ekonomiyi ve sosyal hayatı düzenleyen politikada da gizlilik esasdı. İşte bu nedenlerle Cinayet, katliam, yasadışı elde edilen kar, devleti hortumlama, suiistimal vb.…
 29. Dev-Genç saymanı Ahmet Bozkurt'u uğurlarken..
  '69 sonundaki en büyük gelişme, 6. Filonun İzmir'e gelmesi ile başladı. Bunun üzerine Dev-Genç, militanlarının büyük bir kısmını İzmir'e yönlendirdi. Ankara'dan İzmir'e 6. filoyu protesto için giden militanların mola sırasında…
 30. Ülkede devrim değil, darbe durumu var
  Bugün ülkemize baktığımızda devrim koşullarının olmadığını, aksine darbe koşullarının hızla olgunlaştığını görüyoruz. Bana göre darbe durumu şöyle bir şey: YÖNETENLERİN ESKİSİ GİBİ YÖNETEMEDİKLERİ, YÖNETİLENLERİN DE BUGÜNKÜ GİBİ YAŞAMAK İSTEMEMELERİ HALİ.…
 31. Yerel seçimler öncesi HDP'ye çağrı
  İstanbul kent yönetimini almak hayal değildir. 28 yıl önce düşündüğüm projelerden biri şöyleydi: Önemli bir kentte yerel yönetimi alarak buradaki uygulama ve tarzımızla belki de dünyaya bile örnek olacak bir…
 32. Demokrasi paketi, Ergenekon ve tribün
  Demokratlaşma vb. paketler ile Ergenekon vb. operasyonların ortak özelliği, öze dokunmamaları yani kenardan dolaşıp puan alma stratejisini uyguluyor olmalarıdır. Örneğin: Ergenekon davasında yargılananların hiçbirisi yaptıkları veya organize edip sorumluluk taşıdıkları…
 33. Rojeveye Ağıtı ve Destanı
  Çoğunlukla aynı milliyetten hakların yaşadığı bir coğrafyanın belli bir bölgesi özel bir isimle adlandırılmaya başlanmışsa orada 'farklı şeyler' yaşanıyor demektir. Suriye'nin kuzeyi, Batı Kürdistan deği, ama Rojava.. Dünyanın gözlerini kapadığı…
 34. Düşük Yoğunluklu Barış*
  Devletin barış yapabilmesi, bunu kalıcı ve demokratik kılabilmesi için Milli Siyaset Belgesi'ni kaldırması ve bu Anayasaya bağlı olarak kurulmuş tüm legal ve yarı legal örgütlenmeleri fesih etmesi gerekir. Bu açıdan…
 35. Türk Gladyosu Barış Masasına oturmak istiyor
  Paris'te 3 devrimci kadının öldürülmesi, Sinop, Samsun ve Hatay illerinde Ergenekon Milis Güçlerinin hareketliliği, bize iki noktanın altını çiziyor: Birincisi, Türk Gladyosunun Bölge Başkanlığının olduğu 3 il gerçeğini ve İkincisi…

ANALİZ

ANALİZSon HDP Operasyonu ve Muhalefet / Mehmet Özgen

Son HDP Operasyonu ve Muhalefet / Mehmet ÖzgenHDP'nin 2014-2015 MYK'sı tutuklandı.. Saraydan talimat alan savcının gerekçesi Kobani protestolarına dayanıyor.…